Потребителско меню 

 

 

 

 

 

СМУЧЕЩИ НЕПРИЯТЕЛИ ПО ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ И БОРБАТА С ТЯХ PDF Печат Е-поща
(0 votes, average 0 out of 5)
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Градина - Вредители

Галови нематоди (Meloidogyne sp.). Повреждат корени­те, като образуватгали. Имат много поколения. Една женска снася 600-800 яйца, а отделни дори над 1500.Нападнатите растения изостават в растежа си.

Борба. В култивационните съоръжения почвата се пропарва или се третира с фумиганти - ДоД, метил бро­мид, базамид гранулат, вапам и др. На полето основно мероприятие е сеитбообращение, в което са включени нечувствителни към тези неприятели култури.

Паяжинообразуващи акари. Тези неприятели са из­вестни още под наименованието червено паяче. Те живе­ят и се хранят от долната страна на листата, които оп­литат с фина паяжина. Поради множеството убождания при смученето листата се прошарват мраморно, жълте­ят и накрая изсъхват.

Срещат се обикновен(Tetranychus urticae) и атлантически паяжинообразуващ акар (Tetranychus atlanticus). Те са дребни (до 0,43 тт дължина), оранжево-червени до бледозеленикави, с две тъмни петна по гърба. Ларвите имат 3, а останалите под­вижни стадии - 4 двойки крака. Имат много гостопри­емници, но и много врагове, какъвто е хищният акар фитосейулус (Phytoseiulus persimils).

Борба. При поява на паяжинообразуващите акари се пръска с 0,1 % омит, 0,2% милбол, 0,5% морестан и др., които трябва да се редуват, за да се избегне създаване­то на устойчиви форми

Листни въшки. Смучат сок от растенията. Срещат се и безкрили форми. Листните въшки имат много поколе­ния годишно. Те не усвояват напълно захарите и ги от­делят във вид на "медена роса", от която листата се за­мърсяват и по която  се заселват сапрофитни чернил­ни гъби. За намаляване плътността на въшките голямо значение имат техните естествени врагове - златоочи­ците, седемточковата калинка, сирфидните мухи и раз­ните паразити.

По пипера най-често се среща прасковената листна въшка(Myzus persicae), която се развива непрекъснато през цялата година и дава до 47 поколе­ния годишно. Често се среща и пиперовата  листна въшка(Aphis nasturtii), която зимува като яй­це върху зърнастеuа, но може да има и целогодишно пар­теногенетично развитие, при което се получават до 44 поколения.

Борба. Пръскане с инсектициди - 0,05% пиримор, 0,08% Би-58 и др.

Тютюнев трипс (Trips tabaci). Смуче сок от расте­нията. На мястото на пробождането се образуват малки светложълти петна с многобройни черни или кафяви точ­ки - ексрементите на насекомото (характерни за трип­са). Преносител е на болестта бронзовост.

Възрастният трипс има тънко, дълго 0,8 тт, плоско, жълто-кафяво тяло. Дава няколко поколения годишно. Благоприятно за развитието му е сухото и топло време.

Борба. Пръскане с химични средства - 0,08% Би­58, 0,05% децис, 0,15% бромекс, 0,15% фосдрин и др.