Потребителско меню 

 

 

 

 

 

КАК СЕ ОТГЛЕЖДА ЦВЕТНО ЗЕЛЕ? СОРТОВЕ ЦВЕТНО ЗЕЛЕ PDF Печат Е-поща
(0 votes, average 0 out of 5)
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Градина - Зеле

 

 

Какви са изискванията на цветното зеле  към  условията на отглеждане?

В сравнение с другите видове зеле цветното зеле е много по-взискателно към условията на отглеждане. През цялата си вегетация то изисква равномерна, умерена температура - 18-22  градуси. Това е и оптималната температура за растежа на главите. При температура над 28 ос главите растат бързо, но стават леки и рехави. Но трябва да се каже, че отрицателното влияние на горещините може да се преодолее в известна степен чрез редовното напояване. Ниските положителни температури (под 8 градуси) ги повреждат.

Цветното зеле е с изключително високи изисквания към почвената и въздушната влажност. То не може да се отглежда без поливане. При почвено и въздушно засушаване растежът на листната розетка се затормозява, а главите се образуват предивременно и са с лошо качество.

Въздушното засушаване, придружено с понижаване на температурата под оптималната, задържа образуването на главите. Оптимални са почвената влажност над 80 % от ППВ и въздушната влажност над 85 %. Много добре реагира на дъждуване.

Цветното зеле е много светлолюбиво растение и не понася засенчване.

Структурата на почвата и хранителният и режим влияят силно върху растежа и развитието на цветното зеле.

На бедна, песъчлива почва или на почва с близка подпочвена вода дава лош резултат. Най-подходяща е дълбоката, влагозадържаща, аерирана, средно тежка почва, богата с органични вещества и с лесно усвоими хранителни вещества. Много ефективно е торенето с оборски тор и с азотни торове на фона на фосфорно и калиево торене.

Защо ранното пролетно цветно зеле не дава добри резултати при местнен  климат?

При местните климатични условия ранното полско производство на цветно зеле много често не дава добър резултат. Причина са резките температурни колебания и засушавания през пролетта, вследствие на които главите стават плоски, рехави, деформирани, леки и груби.

Все пак, в котловините на Средногорието и в подножието на Стара планина, където пролетта е мека и влажна, този начин на производство може да бъде успешен.

Кои сортове цветно зеле са подходящи за местния климат?

Сортът има голямо значение за производството на цветното зеле. Трябва да се знае, че не всички чужди сортове подхождат за местния климат. Затова при избора на сорт

трябва винаги да се внимава.

Ерфуртско джудже. Образува високи, добре облистени и изправени розетки. Главата е средно голяма до голяма с диаметър 15-22 см, бяла, много плътна, тежка 500-600 г, запазваща продължително плътността и белия си цвят. Вътрешните листа покриват главата добре и я пазят от слънчевите лъчи и слабия мраз.

Средно ран до късен сорт - до първата беритба 125-140 дни. Много е взискателен към условията на отглеждане. При лошо отглеждане и неблагоприятни климатични условия забавя образуването на главите и дава нисък добив. Средният добив е 200-300 кг/1ОО кв.м,

Супримакс, Сходен е със сорт Ерфуртско джудже, но е малко по-ран и с по-дружно образуване на главите.

Има и някои хетерозисни сортове на фирмите "Royal Suis", "Sakata seed" и др., които дават много добри резултати: качествени и тежки глави, устойчивост на високи температури и атмосферно засушаване и др.

Как се отглежда цветното зеле за ранно полско производство?

Отглежда се така, както и главестото зеле за ранно производство с пролетно засяване.

 

Средният добив е 150-200 кг от 100 кв.м.