Потребителско меню 

 

 

 

 

 

ПИПЕРОВ РАЗСАД.РАЗСАЖДАНЕ НА ПИПЕР PDF Печат Е-поща
(0 votes, average 0 out of 5)
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Градина - Пипер

 

 

Какви са най-важните rрижи за отглеждане на пиперовия разсад?

До поникването на семената парникът (или лехата) се държи покрит с рогозки. Температурата се поддържа 20-25 градуси.

След поникване на 10-15 % от засетите семена парникът (лехата) с разсада през деня се открива, а температурата се поддържа за 10-12 дни около 16-18 ОС, след което се повишава на 20-22 градуси. Трябва да се полагат постоянни грижи за проветряването на парника, тъй като поради високата тем пература в него става голямо изпаряване, особено когато не

е използвана по-суха парникова почва, което благоприятства за развитието на болестта сечене.

Нуждата от вода в по-късните фази от развитието на разсада се познава по самите растения, които потъмняват и завяхват. Поливат се със затоплена вода сутрин или при трайно затопляне на времето - след обяд, когато слънцето е слабо. След поливката разсадът се проветрява. Младият пиперов разсад е особено чувствителен към заплевеляването, затова през топлите часове на деня редовно се плеви.

Когато почвата в парника или в разсадната леха е бедна, за да се засили разсадът, се подхранва два пъти: първото подхранване се прави, когато кръстоса (образува първите два листа), авторото - две седмици по-късно. И двете подхранвания се правят с амониев нитрат - 1,5-2 г,разтворен в 5 л вода. С това количество разтвор се под хранва разсадът от една парникова рамка, след което се полива с половин лейка (5 л) чиста вода. Подхранванията се извършват при облачно време или в следобедните часове. С тях обаче влажността се увеличава, с което се засилва опасността от сечене. Затова почвата за отглеждане на Пиперов разсад е най-добре да се натори още преди сеитбата, например с 2 г амониев нитрат, 6 г супер фосфат и 3 г калиев тор на 1 кв. м. През последните дни преди изнасянето на открито разсадът се закалява.

Kora пиперът се разсажда на открито?

Може да се приеме, че външните условия са подходящи за разсаждане на пипера на открито, когато е минала опасността от късни пролетни слани и температурата на почвата е над 14 градуси. Приблизително това е времето през втората половина на април за най-южните райони, в края на април - за останалите части на Южна България и началото на май - за Северна България.

Пиперът за средно ранно и късно производство не бива да се разсажда по-късно от средата на май.

Как да се подготви мястото за отглеждане на пипер?

Заедно с дълбоката обработка на почвата през есента се внасят 400-500 кг/100 кв.м полуразложен оборски тор.

С пролетната обработка се тори с 8 кг суперфосфат, 3 кг калиев тор или 100-150 кг дървесна пепел на 100 кв.м2 и не посредствено преди разсаждането - с 2 кг амониев нитрат

на 100 кв. м.

На бразди или на фитарии да се отглежда пиперът?

Избирането на начин за отглеждане на пипера зависи както от типа на почвата, така и от насоката на отглеждане. На по-тежки почви и за ранно производство на пипер

за предпочитане е браздовият начин, с който в тези случаи се поддържа по-благоприятен топлинен и воден режим на почвата. Фитариите са по-подходящи за по-леки почви и за средно ранното и късното производство, също и когато площта не е заразена с мана.Браздите се правят на разстояние 50-60 см.

На какви разстояния се разсажда пиперът?

При отглеждане на бразди пиперът се разсажда на разстояние 50-60 х 12-15 см по едно растение, а сорт Калинков 800/7 се разсажда на 50-60 х 20-25 см по две растения.

При отглеждане на фитарии пиперът се разсажда на 30 х 20 см или 40 х 15 см по едно растение.

Как се сади пиперовият разсад на постоянно място?

Пиперовият разсад се засажда на постоянно място със садило. Пикиран разсад, изваден с почва около корените, се засажда в предварително изкопани малки ямки. Пиперът

понася лошо много дълбоко засаждане. Ето защо разсадът се засажда на дълбочина 3-4 см по-голяма в сравнение с дълбочината, на която е бил в парника или лехата.

Растенията се засаждат само от едната, южната или източната, страна на кавала (тира), малко по-ниско от средата на склона

При разсаждане за ранно и средно ранно производство засадените растения се поливат с канче или с течаща вода (в южните райони), а за късно производство - с течаща вода.

 

Срещу поповото прасе се разхвърлят примамки.